Larsmo lokalhistoriska arkiv

 

Välkommen till arkivet! Innan vi går vidare vill vi berätta lite om fotografiet här ovan. Bilden är tagen i trädgården vid Larsmo prästgård på Marieholm år 1899. Personerna är fru Schalin, Lars Schalin, Gideon Lillius, Aura Lililius, Ragnhild Lilius och Sofia Stens. De sitter i en berså där marken är täckt med en tät matta av björnmossa.

Det här är ett bara ett av de många fotografier som finns hos oss. Lokalhistoriska arkivet i Larsmo påbörjade sin verksamhet inom Larsmo Hembygdsförening i början av 1980-talet under namnet Hembygdsarkivet. År 1985 antogs nuvarande benämning. Något år senare övertogs administrationen av kommunens kulturnämnd, senare nämnden för barnomsorg och bildning. I dag är arkivet en del av kommunens enhelt kultur och fritid, som lyder under sektionen för välfärdstjänster.

Varje mandatperiod utser sektionen en arkivgrupp som ideellt leder arbetet i arkivet. Arkivgruppens uppgift är att på samla in handlingar och fotografier från föreningar, företag och privatpersoner. Handlingarna ordnas upp, registreras och bevaras på ett tryggt sätt och hålls tillgängliga för forskning och andra ändamål. Arkivet tar emot handlingar antingen som deponerat eller donerat material. En annan viktig uppgift för arkivgruppen är att bedriva lokalhistorisk forskning och att vägleda de som vill använda arkivsamlingarna.

Lokalhistoriska arkivet innehåller i dag ett omfattande arkivmaterial från:

 • kulturföreningar
 • ekonomiska sammanslutningar
 • företag
 • gårdsarkiv och enskilda personers arkiv
 • den lokala forskningens sammanställningar
 • plus en ansenlig bildsamling med tillhörande identifikationer, urklippssamlingar och kartor

Följande fortlöpande forsknings- och dokumentationsarbete som pågår:

 • registrering av fornminnen
 • emigrant- och släktregister
 • enskilda personers levnadsbeskrivningar
 • skolprojektet "I Schalins fotspår"
 • Larsmo från istid till nutid