Övriga arkiv

6.2. Skolväsendet  
6.2.1. Lärarbeskrivningen  
6.2.2. Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola  1908 - 2003
6.2.3. Bosund skolas distriktskassahandlingar  1920 - 1953
6.2.4. Från barnudervisningen till skola i Larsmo  1822 - 2011
     
6.3. Hälsa, medicin och sjukvård  
     
6.4. Kommunikation  
6.4.1. Väg- och brobyggen i Larsmo under 1700-1800-talet  
     
6.5. Fotografisamling  
6.5.1. Larsmo lokalhistoriska arkiv , fotografisamling  
6.5.2. Fotografisamling, Nyfelt Alf, Björkskog Fredrik  
6.5.3. Hembygdsföreningens utställningslåda  
6.5.4. Hembygdsföreningens utställningsbilder  
6.5.5. Pensionärsföreningens utställningsbilder  
6.5.6. Krigsbilder 1939 - 
6.5.7. Diabildssamling, Snellman Ragnar  
     
6.6. Urklipp och dagstidningar  
6.6.1. Tidninsurklipp från Jakobstads Tidningen (JT)
Bror Lillqvist's samling
1962 - 1973
6.6.2. Tidninsurklipp från Jakobstads Tidningen (JT)
Larsmo hembygdsförenings samling
1986 - 2008
6.6.2. Tidninsurklipp från Österbottens Tidningen (ÖT)
Larsmo hembygdsförenings samling
2008-
6.6.3. Dags- och nyhetstidningar från olika tider under 1900-talet 1912 - 1964
6.6.4. Årgång 1916 av Pedersöre 1916
6.6.5. Tidninsurklipp från Jakobstads Tidningen (JT)
Birgitta och Rurik Öhman's samling
1964 - 1988
6.6.6. Brages urklipp (kopior ur Brages Pressarkiv) 1909 - 1976
     
6.7.  Emigranthandlingar  
6.7.1. Emigrantprojekt, Larsmo lokalhistoriska arkiv  
6.7.2. Levlin Per-Erik, amerikaforskning  
6.7.3. Braskén Gretel, emigrantprojektet  
6.7.4.    
6.7.5. Nyman Vera, emigrantforskning  
     
6.8. Krigstid  
6.8.1. Larsmo-Jakobstad hästutskrivningsnämnd  1940 - 1945
6.8.2. Hembygdsfronten  1939 - 1940
6.8.3. Militärpass  1917 - 
6.8.4. Ofärdsåren  1808 - 
6.8.5. Ved- och bränsleförmedlingen under kriget  1940 - 1951
6.8.6. Evakuerad boskap i Larsmo under kriget  1940 - 1941
     
6.9. Näringsverksamheter  
6.9.1. Säljakt  1937 - 
     
6.10. Kartor  
     
6.11. Kyrkohandlingar  
6.11.1. Kommunal kyrkostämmo och tingsprotokoll  
6.11.2. Anders Ehrström  1787 - 2007
     
6.12. Kommunala handlingar  
     
6.13. Bok- och tidningssamlingar  
     
6.14. Skärgården  
6.14.1. Öuran  
     
6.15. Filmer, kasetter, cd, dvd  
     
6.16. Släkt- och bygdeforsknings handlingar  
6.16.1. Släktforskningar  
6.16.2. Bygdeforskningar  
     
     
     
     
     

27.1.2019